WOZ-waarde breekt records!

De gemiddelde WOZ-waarde van huizen is opnieuw gestegen. Met peildatum 1 januari 2017 bedraagt de WOZ-waarde gemiddeld 216.000 euro. Dit betekent een stijging van 3,3% ten opzichte van een jaar eerder.

In de grote steden, waar de huizenprijzen hard stijgen, stijgt dus ook de WOZ-waarde hard. Zo is de gemiddelde WOZ-waarde In Amsterdam 290.000 euro, terwijl dat een jaar eerder nog 253.000 euro was. Een stijging van bijna 15%. Daarmee is het vorige record uit 2010 gebroken.

Ook in de gemeenten Utrecht, Rotterdam en Den Haag steeg de WOZ-waarde harder dan het landelijk gemiddelde. De WOZ-waarde volgt de stijging van de huizenprijzen met ongeveer een jaar vertraging. Hierdoor stijgt ook in de gemeenten rond de grote steden de WOZ-waarde bovengemiddelde harder.

De hoogte van de WOZ heeft effect op verschillende belastingen, zoals het eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, rioolheffing etc. Kortom, een hogere WOZ-waarde betekent hogere woonlasten!

Bron; kadaster

WOZ-waarde breekt records!