Aankooptraject

Scan van uw woonwensen

 • Waar dient uw woonhuis minimaal aan te voldoen (Opnameformulier zoek- aankoopopdracht).
 • Financiële mogelijkheden.

Oriëntatie op de woningmarkt

 • U gaat zelf op zoek naar een passende woning en/of Aankoopmakelaar.DIRECT draagt woning uit het netwerk aan.
 • Als u dat wenst zoeken wij actief met u mee zowel via diverse woningsites als mede via ons netwerk.
 • Op het moment dat u een woning bezichtigd heeft, en hierin geïnteresseerd bent, schakelt u Aankoopmakelaar.DIRECT in.

 Bezichtiging(en)

 • In overleg met u en de verkoper/verkopende makelaar, wordt een datum de tweede bezichtiging afgesproken. De aankoopmakelaar neemt met u de woning op en bespreekt met u alle relevante informatie door (denk hierbij aan; Vereniging van Eigenaren, bestemmingsplannen, de omgeving en publiek- en privaatrechtelijke kenmerken).
 • Uw aankoopmakelaar komt dus pas in beeld bij de 2e bezichtiging op uw aanvraag. Deze 2e bezichtiging kan gezamenlijk met u als potentiële koper gebeuren of door uw aankoopmakelaar alleen.
 • Wij geven u bouwkundig advies en plannen eventueel een bouwkundig onderzoek.

Recherche onderzoek van te kopen woning

 • Opname wijzigingen en onderhoud van de woning
 • Bestemmingsplan
 • Milieuaspecten
 • Voeren kadastrale recherche uit
 • Gegevens van de Vereniging van Eigenaren
 • Gemeente- en provinciebepalingen
 • Aanwezigheid van een energielabel

 Professioneel onderhandelen

 • Wij geven u op basis van onze eigen waardebepaling een reële waarde.
 • Wij adviseren u over het in te zetten traject en de te volgen strategie qua bieding en onderhandeling en verzorgen deze onderhandelingen namens u.

 Koopovereenkomst

 • Wij controleren de koopovereenkomst en ontbindende voorwaarden, erfdienstbaarheid, kettingbeding en overige aansprakelijkheden en garanties.
 • Bewaken termijn afspraken.

 Hypotheekadvies, Taxatierapport en Notaris

 • Wij zorgen ervoor dat het voor u een begrijpelijk verhaal wordt.
 • Wij adviseren u een notaris en zorgen dat hier alle juiste gegevens terecht komen.

Opstalverzekering

 • Wij herinneren u eraan dat op de dag van overdracht u juridisch verplicht bent een opstalverzekering te hebben voor uw nieuwe woning.

 Eindinspectie van de woning

 • Wij inspecteren met u de woning voor het daadwerkelijke transport om te controleren of alles is achtergelaten zoals is afgesproken.
 • Wij nemen (rechts)maatregelen indien de woning niet is achter gelaten zoals afgesproken. Dit om uw belangen zeker te stellen.

 Levering bij de Notaris

 • Wij controleren de uiteindelijke (concept) leveringsakte van de notaris en gaan met u mee naar de notaris, ter ondertekening hiervan.

Gefeliciteerd met uw woning!

 • U neemt de sleutels in ontvangst en bent hiermee eigenaar geworden van uw nieuwe woning of bedrijfspand.