“2022 kent twee gezichten: zeer forse prijsstijging maar ook een periode van prijsdaling.”

— Woningmarktexpert Paul de Vries —

  1. Er zijn grote verschillen in 2022: de woningprijzen liggen in het 4e kwartaal 5,1% hoger
    dan in 2021. In het 1e kwartaal was dit 20,3%.
  2. Vergeleken met vorig kwartaal daalden de prijzen voor het eerst sinds 2013.
  3. In 36% van de gemeenten lag de gemiddelde woningprijs onder de € 375.000. In 2021
    was dat nog 45%.

    Bron: kwartaalbericht kadaster.
“2022 kent twee gezichten: zeer forse prijsstijging maar ook een periode van prijsdaling.”