Woningprijzen in de grote steden

STIJGEN DE WONINGPRIJZEN DIT JAAR MINDER HARD IN DE GROTE STEDEN?
Volgens analisten komt er dit jaar weer lucht in de droogkokende woningmarkt in de grote steden. Zij zeggen dat de prijzen minder hard stijgen en misschien wel dalen, omdat kopen vooral starters bijna onmogelijk wordt.

Vooral door de lage rente, schoten de woningverkopen vorig jaar flink omhoog. De grens van het opjagen van de prijzen door particulieren en beleggers lijkt te zijn bereikt in de studentensteden. Als eerste zal in Amsterdam de woninggekte afnemen door de groeiende financieringsproblemen van starters aan de onderkant van de markt verwachten de analisten van onder andere de ING

Hypotheek voor starters
Cijfers van De Hypotheker bevestigen bovenstaande voorspelling. In het laatste kwartaal van 2016 slaagden 17% minder starters erin een hypotheek te krijgen bij de hypotheek adviesketen, zo blijkt uit nieuwe cijfers. In Utrecht kregen 27% minder starters een hypotheek, en in Amsterdam was de daling maar liefst 33%. De Hypotheker wijt dit expliciet aan de ’overspannen woningmarkt’. Vooral starters zijn de dupe van de forse prijsstijgingen, vooral in Amsterdam en Utrecht waar veel jonge singles wonen. Al langer klagen starters dat het kopen van een woning voor hen onbetaalbaar wordt door de alleen maar oplopende prijzen, lagere financieringsmogelijkheden en toenemende woonlasten. Omdat de vraag hierdoor zal afnemen, verwacht men dat de prijzen minder sterk zullen stijgen in Amsterdam, de koploper van de landelijke woningmarkt.

Prijscorrectie
Als dit niet gebeurt, rekent men zelfs op een automatische prijscorrectie in de hoofdstad. Mensen die in Amsterdam willen kopen moeten er niet blind vanuit gaan dat de huidige sterke prijsstijgingen zullen blijven aanhouden, wordt waarschuwt. Zonder starters raakt de doorstroming in de woningmarkt weer op slot. De verkopen kwamen immers pas in de lift toen deze groep door de lage rente aan het kopen sloeg. Huizenbezitters komen eenvoudiger aan een nieuwe hypotheek, omdat zij een nieuwe woning kunnen financieren met geld van de verkoop van hun oude woning. In de landelijke cijfers van De Hypotheker houden deze twee groepen elkaar in evenwicht. Maar in lokale cijfers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht blijkt dat doorstromers vaker een hypotheek krijgen, en starters juist minder.

De Hypotheker constateert dat er sprake is van een tendens waarbij steeds meer starters alleen een hypotheek kunnen sluiten met financiële steun, zoals een schenking van de ouders of een starterslening. Om starters zonder deze middelen niet buiten te sluiten, vindt De Hypotheker dat bij het afsluiten van een hypotheek ook gekeken moet worden naar het toekomstige inkomensperspectief. Hiermee wordt de kans dat starters een betaalbare woning vinden aanzienlijk groter.

Bronvermelding: Kadaster

Woningprijzen in de grote steden